ซอฟต์แวร์และโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล คืออะไร

admin

January 20, 2020

ARTICLE

สำหรับโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลนี้ มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง กับการบริหารรวมทั้งการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล โดยมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง พร้อมทั้งช่วยในการดูแลรักษา เพื่ออำนวยการสืบค้น อีกทั้งยังปรากฏแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจนในขั้นตอนสุดท้ายอีกด้วย โดยผู้ใช้งานจะนำข้อมูลนั้นไปต่อยอดอะไรก็ได้ สำหรับโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลนี้

สารสนเทศส่วนบุคคล จากการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน

ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการนำแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว ในการบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนัดหมายลูกค้า, ระบบประเมินการทำงานของพนักงาน, ระบบช่วยเตือนภารกิจการทำงานในแต่ละวัน เป็นต้น

สำหรับความสำคัญของโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล คือ การวางแนวคิดเพื่ออนาคต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะหลายด้านเข้ามาประกอบเข้าด้วยกัน ให้เกิดการวางแผนงาน จนกระทั่งนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง เช่น ในเรื่องของการจัดการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เห็นผล ซึ่งทำให้มนุษย์ผู้นั้นได้ดำรงชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งดำรงชีวิตในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างราบรื่น

องค์ประกอบของโปรแกรมการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่…

 • จุดประสงค์, เป้าหมาย หรือ ความต้องการของผู้ใช้งานสารสนเทศนั้นๆ
 • ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ
 • ส่วนแสดงผล

ล้วนมีความสัมพันธ์กัน อย่างแยกออกจากกันไม่ขาดเลยทีเดียว และจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ โดยผู้ใช้งานจะเกิดความพึงพอใจ ในระบบมากน้อยขนาดไหน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเป็นหลักนั่นเอง

ประเภทของระบบการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล ได้แก่

ระบบการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล มีการระบบการจัดการออกเป็นหลายองค์ประกอบ เพื่อตอบสนองการใช้งานในด้านที่แตกต่างกันไป ได้แก่…

ประเภทโปรเเกรมสำรูป

เช่น โปรแกรมบริหารส่วนบุคคล, โปรเเกรมช่วยคิดบัญชีเงินเดือน เป็นต้น เพื่อนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ ในลักษณะการใช้งานแบบอิสระ และผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ ในส่วนของฟังก์ชั่นการทำงานหลัก เช่น…ฟังก์ชันนัดหมาย, ฟังก์ชันติดตามงาน, ฟังก์ชั่นติดต่อสื่อสาร เป็นต้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สามารถนำมาใช้ในงานสำนักงานทั่วไป เช่นโปรแกรม Microsoft, Microsoft Excel, โปรแกรม Power Point เป็นต้น

ความสำคัญของการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล

 1. ช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ ทางด้านสารสนเทศของตนเอง ให้มีความเข้าใจ อย่างท่องแท้
 2. ช่วยในการสำรวจ พร้อมทั้งช่วยในการทดลองระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ช่วยยกระดับในการพัฒนาความรู้ รวมทั้งช่วยในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น เพื่อช่วยในการกำหนดระบบให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
 4. นำระบบที่กำหนดแล้วมาใช้งานได้อย่างราบรื่น
 5. ช่วยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล ช่วยในการพัฒนาการในด้านใดบ้าง และมีการพัฒนามาตั้งแต่ด้านใด

 • ระบบการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล เป็นระบบที่มีมานานแล้ว ตั้งแต่ยังจดบันทึกผ่านทางกระดาษ โดยมีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็มีการจัดการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เอง
 • ระบบสารสนเทศส่วนบุคคล ในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ ขีดขั้นความสามารถในการทำงาน รวมทั้งราคา
 • นอกจากนี้ระบบการจัดการส่วนบุคคลแล้ว ก็ยังมีในเรื่องของระบบการจัดการสารสนเทศของกลุ่มอีกด้วย

จุดประสงค์สารสนเทศส่วนบุคคล ที่ผ่านการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

 1. ทำให้เกิดความเข้าใจรวมทั้งตระหนักรู้ เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล ได้อย่างเป็นระบบ
 2. เป็นการแสดงความรู้ ทางด้านการใช้โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี
 3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์

Related Posts

โปรแกรมดูหนัง kmplayer ทำอะไรอะไรบ้าง

admin

April 20, 2020

ARTICLE

KMplayer เป็นโปรแกรมเล่นไฟล์มัลติมีเดียยอดนิยมที่สุดในปัจจุบัน มันมีข้อดีคือเป็นโปรแกรมที่ปรับแต่งได้ง่ายตามต้องการแถมยังโหลดมาใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าเสียจ่ายใดๆ ซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปเจาะลึกถึงความความสามารถที่ซ่อนอยู่ของมันกันดู เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าของฟรีที่ดีก็ยังมีอยู่บนโลกนี้ ก่อนอื่นที่เราจะไปดูคุณสมบัติพิเศษของมัน เรามารู้จักกับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมนี้กันหน่อยดีกว่า โปรมแกมนี้มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า ‘K-Multimedia Player’ เป็นเครื่องเล่นสื่อที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยรองรับการทำงานบนทุกฟอร์แมทที่ใช้งานทั่วไป รูปแบบที่พบมากที่สุดคือ VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg และ OGM นอกจากนี้มันยังมีฐานผู้ใช้งานที่มากกว่าหลายสิบล้านคนทั่วโลกที่คอยให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำบนเว็บไซต์ เพื่อที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ใหม่ว่าโปรแกรมที่พวกเขาจะโหลดนั้นคุ้มค่ากับการเสียเวลาหรือไม่ ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้คือชาวเกาหลีชื่อ ‘Kang Yong Huee’ ก่อนที่จะถูกนำมาพัฒนาต่อโดย Pandora TV เมื่อโดยใช้ภาษาที่คุ้นเคยกันดีอย่าง C ++, Delphi และ Net wide เพื่อเป็นการการันตีว่ามันจะมอบประสบการณ์ดูหนังที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้โดยใช้ทรัพยากรต่ำที่สุด ทำให้เครื่องมือนี้กลายเป็นที่นิยมตลอดเวลากว่าหลายปี ซึ่งมันได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2002 จนกระทั่งกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดในปี 2015 จนล่าสุดนี้ทางผู้พัฒนาได้ออกมาบอกว่าพวกเขาได้ขัดเกลาโปรแกรมตัวนี้ออกมาจนไร้ที่ติแล้ว คุณสมบัติของโปรแกรม KMplayer 1.รองรับวิดีโอคุณภาพสูง คุณสามารถรับชมวิดีโอคุณภาพสูงในระดับความละเอียดตั้งแต่ 4K, 8K, UHD, 60FPS ได้ชัดเจนกว่าเครื่องเล่นอื่น ๆ […]

Read More

ประโยชน์และความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้คืออะไร

admin

March 20, 2020

ARTICLE

ณ ปัจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ทุกบุคคลมากยิ่งขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวงในของผู้ทำงานออฟฟิศเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้ว การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี และตอบโจทย์การใช้งานของมนุษย์ยุคปัจจุบัน คือ ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย เพราะในแต่ละโปรแกรม ต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่ชัดเจน ซึ่งในโปรแกรมที่ช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือโปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมยูทิลิตี้ คืออะไร สำหรับโปรแกรมยูทิลิตี้ หรือ Utility ก็คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ในการช่วยจัดการงาน รวมทั้งช่วยจัดการระบบในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความง่ายดายในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และคอยปกป้องจากสิ่งที่จะเข้ามารบกวนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Virus, Trojan, Worm เป็นต้น ได้อีกด้วย โดยโปรแกรมยูทิลิตี้ ในแต่ละโปรแกรมนั้นต่างก็ได้รับการออกแบบมา เพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น… ช่วยในการจัดการข้อมูลในดิสและไฟล์ เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะของการบันทึกข้อมูลลงบน Disk หรือการ Format ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยย้ายข้อมูล โดยมีขนาดไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ขนาดเล็กหรือไฟล์ขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ประหยัดไฟล์ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในเรื่องของค้นหา ทำให้ผู้ใช้งาน keyword เพื่อใช้ในการค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้ทันที […]

Read More