ประโยชน์และความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้คืออะไร

admin

March 20, 2020

ARTICLE

ณ ปัจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ทุกบุคคลมากยิ่งขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวงในของผู้ทำงานออฟฟิศเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้ว การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี และตอบโจทย์การใช้งานของมนุษย์ยุคปัจจุบัน คือ ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย เพราะในแต่ละโปรแกรม ต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่ชัดเจน ซึ่งในโปรแกรมที่ช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือโปรแกรมยูทิลิตี้

โปรแกรมยูทิลิตี้ คืออะไร

สำหรับโปรแกรมยูทิลิตี้ หรือ Utility ก็คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ในการช่วยจัดการงาน รวมทั้งช่วยจัดการระบบในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความง่ายดายในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และคอยปกป้องจากสิ่งที่จะเข้ามารบกวนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Virus, Trojan, Worm เป็นต้น ได้อีกด้วย โดยโปรแกรมยูทิลิตี้ ในแต่ละโปรแกรมนั้นต่างก็ได้รับการออกแบบมา เพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น…

ช่วยในการจัดการข้อมูลในดิสและไฟล์

เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะของการบันทึกข้อมูลลงบน Disk หรือการ Format ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยย้ายข้อมูล โดยมีขนาดไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ขนาดเล็กหรือไฟล์ขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ประหยัดไฟล์ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในเรื่องของค้นหา ทำให้ผู้ใช้งาน keyword เพื่อใช้ในการค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้ทันที อีกทั้งยังช่วยในการจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อช่วยในการเพิ่มพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมาพร้อมกับประสิทธิภาพในการช่วยทำให้คืนไฟล์ที่ถูกลบกู้คืน เป็นต้น

ช่วยตรวจสอบพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

มีประสิทธิภาพช่วยเช็คโปรแกรมตรวจเช็คสภาพเครื่อง ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบทางระบบปฏิบัติการและ Hardware โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากร, โปรแกรมจัดระเบียบข้อมูลในดิส, โปรแกรมที่ช่วยลบข้อมูลซ้ำซ้อน, โปรแกรมตรวจสอบวัดความสามารถของระบบ เป็นต้น

ช่วยในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบความปลอดภัย ของระบบคอมพิวเตอร์

โปรแกรมช่วยสำรองข้อมูล พร้อมกู้คืนข้อมูล โปรแกรมช่วยในหารสร้างไฟล์ข้อมูลที่เสียหาย โปรแกรมตรวจสอบป้องกันและกำจัด Virus เป็นต้น

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

โปรแกรมที่ช่วยตั้งเวลาในการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ ทำให้คุณตื่นมาทำงานได้ทันที, โปรแกรมขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

 

โปรแกรมที่มีหน้าที่ในการติดต่อสร้างความสะดวก ในการติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม Terminal Emulator จัดเป็นโปรแกรมเชื่อมต่อ กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง กับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกหลายๆ เครื่อง โดยสามารถผ่านการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ เช่น การเชื่อมต่อการผ่านโมเด็ม, การเชื่อมต่อโดยสายสัญญาณ เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยในการควบคุมคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในระยะไกลได้อีกด้วย

โปรแกรมช่วยในการประหยัดพลังงาน

เช่น โปรแกรม Screen Server ซึ่งมีหน้าที่ ช่วยป้องกันความเสียหายจากจอภาพ ที่ไม่ได้รับการใช้งานเลยเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนี้ เนื่องจากการที่ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น แต่ว่ายังเปิดคอมพิวเตอร์ไว้อยู่ หน้าจอก็ไม่ได้มีการขยับเขยื้อน โดยการแสดงภาพเดียวนานๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอาจส่งผลให้สารฟอสเฟส ที่เคลือบอยู่ที่หน้าจอ เกิดการเสื่อมโทรมเร็วมากขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้น Screen Server ก็จะช่วยในการตัดภาพหน้าจอในยามที่คุณไม่ได้ใช้งาน แบบอัตโนมัติ เมื่อขยับคีย์บอร์ด หรือเม้าส์ ก็จะปรากฏภาพหน้าจอใช้งานได้ดังเดิม

คุณผู้อ่านก็คงจะเห็นแล้วว่า โปรแกรมยูทิลิตี้ นั้นมีความสำคัญ กับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้คนในปัจจุบันมากมายขนาดไหน และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกๆ ด้าน จึงเกิดโปรแกรมยูทิลิตี้ ที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกความต้องการอย่างแท้จริง

Related Posts

ประโยชน์และความหมายของโปรแกรมไดรเวอร์

admin

February 20, 2020

ARTICLE

Driver ก็คือ โปรแกรมอีกประเภทหนึ่งในคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่สำคัญ ในการทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในการดำเนินงานได้อย่างราบรื่นมีชัย นอกจากนี้ Driver ยังมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Hard Ware เช่น Main Board ,การ์ดจอ, เมาส์, เครื่องพิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบปฏิบัติการหรือ OS โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้เป็นระบบปฏิบัติการนั้น ใช้งานอุปกรณ์ดังที่ได้กล่าวมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง ถ้าไม่มี Driver จะเป็นอย่างไร สำหรับคำถามที่ว่าถ้าไม่มี Driver จะเป็นอย่างไร ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ ก็ไม่อาจที่จะใช้งานได้ หรือสามารถใช้งานได้ หากแต่ก็ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้าไป เช่น ต้องการเปลี่ยนการ์ดจอที่เพิ่งซื้อมาใหม่ หากแต่คอมพิวเตอร์ของคุณ ก็ยังไม่สามารถเรียนรู้ได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไร ชื่ออะไร มีหน้าที่ทำอะไร และต้องสั่งงานอย่างไร เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานก็จำเป็นต้องลงโปรแกรมหรือDriver โดยเปรียบเสมือนเป็นการแนะนำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ได้ทำความรู้จักว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรรายละเอียดมีอะไรบ้าง วิธีใช้งานใช้ ใช้งานอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ก็คือหน้าที่ของ Driver นั่นเอง […]

Read More

ซอฟต์แวร์และโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล คืออะไร

admin

January 20, 2020

ARTICLE

สำหรับโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลนี้ มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง กับการบริหารรวมทั้งการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล โดยมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง พร้อมทั้งช่วยในการดูแลรักษา เพื่ออำนวยการสืบค้น อีกทั้งยังปรากฏแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจนในขั้นตอนสุดท้ายอีกด้วย โดยผู้ใช้งานจะนำข้อมูลนั้นไปต่อยอดอะไรก็ได้ สำหรับโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลนี้ สารสนเทศส่วนบุคคล จากการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการนำแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว ในการบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนัดหมายลูกค้า, ระบบประเมินการทำงานของพนักงาน, ระบบช่วยเตือนภารกิจการทำงานในแต่ละวัน เป็นต้น สำหรับความสำคัญของโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล คือ การวางแนวคิดเพื่ออนาคต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะหลายด้านเข้ามาประกอบเข้าด้วยกัน ให้เกิดการวางแผนงาน จนกระทั่งนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง เช่น ในเรื่องของการจัดการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เห็นผล ซึ่งทำให้มนุษย์ผู้นั้นได้ดำรงชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งดำรงชีวิตในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างราบรื่น องค์ประกอบของโปรแกรมการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่… จุดประสงค์, เป้าหมาย หรือ ความต้องการของผู้ใช้งานสารสนเทศนั้นๆ ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ ส่วนแสดงผล ล้วนมีความสัมพันธ์กัน อย่างแยกออกจากกันไม่ขาดเลยทีเดียว และจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ โดยผู้ใช้งานจะเกิดความพึงพอใจ ในระบบมากน้อยขนาดไหน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเป็นหลักนั่นเอง […]

Read More